0913.775.164
0903.949.813

Công trình

XUẤT KHẨU NƯỚC NGOÀI

Ngày Đăng : 26/04/2018 - 6:26 PM
Lưới thép hàn xuất khẩu qua 1 số nước như Myanmar, Lào, Campuchia, Úc...

CÔNG TRÌNH MIỀN TRUNG

Ngày Đăng : 26/04/2018 - 2:37 PM
Một số công trình đã và đang cung cấp lưới thép hàn tại Miền Trung

CÔNG TRÌNH MIỀN NAM

Ngày Đăng : 26/04/2018 - 2:06 PM
Một số công trình đã và đang sử dụng lưới thép hàn tại Miền Nam

CÔNG TRÌNH MIỀN BẮC

Ngày Đăng : 25/04/2018 - 5:43 PM
Một số công trình đã và đang sử dụng lưới thép hàn tại khu vực Miền Bắc
Gọi điện
SMS
Chỉ đường

Mr. Dũng (Miền Nam+Miền Trung)

0913.775.164

Ms. XUÂN LAN

0903949813

Mr.Phil Trinh Sydney,Australia

(+61) 414.488.799

Mr.Nghĩa (Miền Nam)

0903.109.599

Mr.Duy (Miền Bắc)

0909.747.700

Mr.Tịnh (Miền Bắc)

0918.341.457